search
close
Anasayfa

Kurumsal

Hizmetlerimiz

Dış Ticaret

Yayınlar

İnsan Kaynakları

Üye Hizmetleri

Online İşlemler

Faydalı Linkler İletişim
Alternate Text Alternate Text

Kurumsal

Alternate Text Alternate Text

Hizmetlerimiz

Alternate Text Alternate Text

Dış Ticaret

Alternate Text Alternate Text

Yayınlar

Alternate Text Alternate Text

İnsan Kaynakları

Alternate Text Alternate Text

Üye Hizmetleri

Alternate Text Alternate Text

Online İşlemler

Alternate Text Alternate Text
Facebook Twitter İnstagram

KDV BEYANNAMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

07.02.2024

Değerli üyelerimiz ;

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, 1 ve 2 No.lu KDV beyannamelerin de değişiklik yapıldığına ilişkin duyurular yayınlandı. Yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir:

 

             1 No.lu KDV beyannamesinde değişiklik

 

a)- İthalde ödenen KDV kontrolü

1 No.lu KDV beyannamesinin “İndirimler” kulakçığında yer alan “İndirimler” tablosunun “110-İthalde Ödenen KDV” bölümüne yazılan tutarın, beyan aşamasında idaredeki kayıtlarla kontrolü yapılmaya başlanmış olup, bu tutarın, Muhasebat Genel Müdürlüğünden alınan ilgili dönemdeki ödeme tutarını aşmaması gerekmektedir.

b)- Kredi kartıyla tahsil edilen bedel kontrolü

1 No.lu KDV beyannamesinin “Sonuç Hesapları” bölümünde yer alan “Kredi Kartıyla Tahsil Edilen Teslim ve Hizmetlerin KDV Dahil Karşılığını Teşkil Eden Bedel” alanına yazılan tutarın da beyan aşamasında kontrolü yapılmaya başlanacaktır. Bu tutarın kontrolünde, bankalardan temin edilen POS cihazları kullanılarak yapılan satışların tutar bilgisinin yanı sıra Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği’nden (TÖDEB) temin edilen veriler de kullanılmaya başlanacaktır. Dolayısıyla ilgili alana girilmesi gereken tutarın, bankalar tarafından bildirilen POS verileri ile TÖDEB tarafından bildirilen veriler toplamından az olmaması gerekecektir.

c)- Sorumlu sıfatıyla ödenen KDV’nin kontrolü

KDV Kanununda 7491 sayılı Kanunla yapılan değişik ile vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin, 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabilmesi için ödeme şartı aranacaktır. Bu nedenle Ocak/2024 vergilendirme döneminden itibaren 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilerek ödenen KDV’nin, 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılması sırasında sistemsel kontroller yapılacaktır. Bu amaçla, 1 No.lu KDV beyannamesinin “İndirimler” bölümündeki indirimler tablosunda yer alan “109-Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV” alanının adı “109-Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilerek Ödenen KDV” olarak değiştirilmiştir. “109-Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilerek Ödenen KDV” seçeneği ile indirim yapan mükelleflerin, beyannamenin “Ekler” bölümüne yeni eklenen “109-Sorumlu Sıfatıyla Ödenen KDV'ye İlişkin Bildirim” tablosunu da doldurması gerekecektir.

 

          2 No.lu KDV beyannamesinde değişiklik

 

Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilen vergilerin vergi kodu 4017 olarak değiştirilmiş olup, Ocak/2024 vergilendirme döneminden itibaren verilecek olan 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen vergilerin tahakkuk ve tahsilatı “4017 – KDV Tevkifatı” vergi türü üzerinden yapılacaktır.

 

RAHMİ ÇELİK

ODA DANIŞMAN

Alternate Text Alternate Text

©2022 Menemen Ticaret Odası - Tüm hakları saklıdır.