search
close
Anasayfa

Kurumsal

Hizmetlerimiz

Dış Ticaret

Yayınlar

İnsan Kaynakları

Üye Hizmetleri

Online İşlemler

Faydalı Linkler İletişim
Alternate Text Alternate Text

Kurumsal

Alternate Text Alternate Text

Hizmetlerimiz

Alternate Text Alternate Text

Dış Ticaret

Alternate Text Alternate Text

Yayınlar

Alternate Text Alternate Text

İnsan Kaynakları

Alternate Text Alternate Text

Üye Hizmetleri

Alternate Text Alternate Text

Online İşlemler

Alternate Text Alternate Text
Facebook Twitter İnstagram

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN 31.12.2026 TARİHİNE KADAR ASGARİ SERMAYE TUTARI YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMESİ GEREKİYOR

06.06.2024

29.05.2024  tarihinde  Resmi  Gazetede  yayımlanan “7511  Türk  Ticaret  Kanunu  ile  Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa eklenen  geçici  15  inci  madde  ile  sermaye  artırımı  konusunda  aşağıdaki  düzenlemeler yapılmıştır

Buna göre ;

1-Sermaye tutarı 250.000 TL’nin altında olan anonim şirketler ile sermaye tutarı 50.000 TL’nin altında olan limited şirketler, sermayelerini 31  Aralık 2026 tarihine kadar bu tutarlara  yükseltmemeleri halinde infisah etmiş sayılacaklardır.

2. Sermayeleri  en  az  sermaye  tutarının  altında  olan  anonim  ve  limited  şirketler, sermayelerini 31.12.2026 tarihine kadar yukarıda belirtilen asgari sermaye tutarlarına yükseltmemeleri halinde infisah etmiş sayılacaklardır.

3. Çıkarılmış sermayesi en az iki yüz elli bin Türk lirası olan kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş  bulunan  halka  açık  olmayan  anonim  şirketler  ise  başlangıç  sermayeleri  ile çıkarılmış sermayelerini anılan tarihe kadar beş yüz bin Türk lirasına yükseltmedikleri takdirde, bu sistemden çıkmış sayılacaklardır.

 4. Diğer yandan, sermayenin öngörülen asgari tutarlara yükseltilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmayacak, kararlar toplantıda mevcut oyların çoğunluğu ile alınacak ve bu kararlar aleyhine imtiyaz kullanılamayacaktır.

5-Anonim  şirketlerde  yönetim  kurulu  başkanı  ve  başkan  vekilinin  seçiminin  her  yıl yapılması  uygulamasından  vazgeçilmiş,  yönetim  kuruluna,  görevi  süresince  anılan kişileri seçebilme serbestisi tanınmıştır.

6. Yönetim  kurulları,  imza  yetkisini  haiz  bulunanlar  ile  şube  müdürlerini  atama  ve görevden alma konusunda yetki devrinde bulunabileceklerdir.

5. Ticaret Bakanlığı’na, asgari sermaye tutarlarının tamamlanma süresini birer yıl olarak en çok iki defa uzatma yetkisi verilmiştir.

RAHMİ ÇELİK

ODA DANIŞMANI

 

.25.11.2023 tarih ve 32380 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7887 Cumhurbaşkanı Kararı ile 13.1.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 332 nci maddesinin birinci fıkrasında anonim şirketler için ellibin Türk Lirası olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı ikiyüzellibin Türk Lirasına, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim 7511 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda değişiklik yapılmıştır. 1. sayılacaklardır. Çıkarılmış sermayesi en az 250.000 Türk lirası olan kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş  bulunan  halka  açık  olmayan  anonim  şirketler  ise  başlangıç  sermayeleri  ile çıkarılmış sermayelerini 31.12.2026 tarihe kadar 500.000 Türk lirasına yükseltmedikleri takdirde, bu sistemden çıkmış sayılacaklardır. Sermayenin  öngörülen  asgari  tutarlara  yükseltilmesi  için  yapılacak  genel  kurul toplantılarında  toplantı  nisabı  aranmayacak,  kararlar  toplantıda  mevcut  oyların çoğunluğu ile alınacak ve bu kararlar aleyhine imtiyaz kullanılamayacaktır.2.

Alternate Text Alternate Text

©2022 Menemen Ticaret Odası - Tüm hakları saklıdır.