search
close
Anasayfa

Kurumsal

Hizmetlerimiz

Dış Ticaret

Yayınlar

İnsan Kaynakları

Üye Hizmetleri

Online İşlemler

Faydalı Linkler İletişim
Alternate Text Alternate Text

Kurumsal

Alternate Text Alternate Text

Hizmetlerimiz

Alternate Text Alternate Text

Dış Ticaret

Alternate Text Alternate Text

Yayınlar

Alternate Text Alternate Text

İnsan Kaynakları

Alternate Text Alternate Text

Üye Hizmetleri

Alternate Text Alternate Text

Online İşlemler

Alternate Text Alternate Text
Facebook Twitter İnstagram

Kapasite Raporu

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kapasite Raporlarının düzenlenmesi Usul ve Esasları kapsamında;

 

Kapasite Raporu düzenlenebilmesi için,

 

Sadece Odamıza kayıtlı firma olması,

Çalışma alanları ayrı birden fazla odaya kayıtlı olan sınaî işletmelerin kapasite raporları, tesisin bulunduğu yerdeki oda tarafından düzenlenmesi,

5174 sayılı kanunun 9 uncu maddesine göre bulunduğu yerdeki odaya kaydolmak zorunda olan şube ve fabrikaların, kapasite raporları, bulunduğu yerdeki oda tarafından düzenlenmesi, gerekmektedir.

 

Kapasite Raporu Müracaatı Sırasında İstenecek Belgeler

KAPASİTE RAPORU İSTENEN EVRAKLAR

Menemen Ticaret Odası Kapasite Raporu Başvuru Formu

KAPASİTE RAPORU BAŞVURU FORMU

KAPASİTE RAPORU TESCİL DİLEKÇESİ

(1) Kapasite raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili olduğuna dair imza sirküleri aslı ya da noter tasdikli sureti görülmek kaydıyla fotokopisi,

(2) Firma, mal sahibi ise işyerinin tapu fotokopisi, mal sahibi değilse kiralık olan bina ve işyerinin kira sözleşmeleri, Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan firmalar için tapu veya tapu tahsis belgesi fotokopisi,

(3) Kapasite raporu düzenlenecek işyerindeki personele ilişkin son aya ait SGK bildirgeleri ve tahakkuk fişleri,

(4) İşyerindeki firma mülkiyetinde olan makine ve teçhizatın Yeminli Mali Müşavir veya Mali Müşavir onaylı bilançodaki toplam kıymeti,

(5) İşyerindeki firma mülkiyetinde olan makine ve teçhizatın Yeminli Mali Müşavir veya Mali Müşavir onaylı listesi,

(6) Kiralık olan makine-teçhizat için kira sözleşmesi ile birlikte tarafların imza sirkülerleri/imza beyannamesi; varsa taşeron sözleşmesi, leasing sözleşmesi, leasinge ait proforma fatura ve ödeme planı,

 

(7) Varsa sanayi sicil belgesi fotokopisi,

 

(8) Vergi levhası fotokopisi,

 

(9) Kalite Belge ve sertifikaları varsa listesi ve belge fotokopileri ( ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000 belgesi, CE, Marka tescil belgesi, Patent kullanım belgesi, Know-how sözleşmesi, Lisans sözleşmesi, Çevre izin belgesi, HACCP belgesi vb.),

 

(10) Maden ocaklarında maden ruhsatı, ruhsat kiralanmış ise kiralama sözleşmesi.

 

EKSPERLER İRTİBAT NO:

 

  1. CELİL CENGİZ (MAKİNA MÜHENDİSİ)                   : 0532 767 6223

[email protected]

 

  1. ERTAN ŞAYIR (ORMAN MÜHENDİSİ)                   : 0505 284 0337

[email protected]

 

  1. BURÇİN SALTIK (ORMAN MÜHENDİSİ)                  : 0533 456 9805

[email protected]

 

  1. BÜLENT AKKÖY (ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ)               : 0532 4047733

[email protected]

 

EKSPERİN İSTEDİĞİ EVRAKLAR

 1-FAALİYET BELGESİ

 2-ANA HESAP MİZAN ÖZETİ

 3-SSK PRİM BİLDİRGESİ, TELEFON, FAX, MAİL ADRESLERİ

 4-MAKİNA DÖKÜMANLARI

 

ÜCRETLENDİRME

 

KAPASİTE RAPORU İÇİN,

 

ODAMIZ TARAFINDAN KRİTERE UYGUNLUĞUNA ONAY VERİLDİKTEN SONRA

 

2.200,00-TL YATIRILMASI GEREKMEKTEDİR. DEKONT ASLI, ODAMIZA İBRAZ EDİLECEKTİR.

 

 

İLAVETEN, ODAMIZ VEZNESİNE 600,00 TL. HİZMET ÜCRETİ ÖDEMESİ YAPILACAKTIR.

 

Kapasite Raporunun iptalini gerektirecek durumlar

 

Firmalara ait geçerli kapasite raporları,

 

1. İşyerinin başka bir adrese taşınması nedeniyle adres değişikliği,

 

2. Tesisin başka bir firmaya devir edilmesi, kısmen veya tamamen kiraya verilmesi,

 

3. Firmanın sanayicilik ve üreticilik vasfını kaybetmesi.

 

4. Kuruluşun feshi veya iflas etmesi,

 

5. Şahıs firmalarında firma sahibinin vefatı,

 

6. Firmanın üretimi bırakması veya işyerinin devamlı kapalı olduğunun odaca tespit edilmesi,

 

7. Herhangi bir nedenle firma kaydının odaca silinmesi,

 

8. Firmanın faaliyet konusunu değiştirmesi veya işyerini başka bir odanın çalışma alanına nakletmesi,

 

9. Tabii afetler nedeniyle makine ve tesisatın harap olması ve uzun zaman çalışmaz durumda bulunduğunun tespiti, halinde yukarıdaki nedenlere istinaden Odalarca iptal edilir ve Birliğe bildirilir.

 

ÖNEMLİ HATIRLATMA:

Kapasite Raporu düzenlenecek üretimin yapıldığı yer adresinin, ticaret siciline tescil ettirilmesi ve odaya kaydolması şarttır. Üretim yeri adresinin, Oda sicilinde son belediye numaratajına göre güncellenmiş olmalıdır.

 

 

1.Kapasite raporları TOBB tarafından belirlenen Usul ve Esaslar ile kriterler çerçevesinde düzenlenmektedir.

2.İnceleme tarihindeki çalışma şartları dikkate alınarak, firmaların teorik olarak hesaplanan azami üretim kapasitesini ve bu

kapasiteye ulaşılması halinde ortalama olarak belirlenen hammadde ve yarı mamullerin cins ve miktarını gösteren belgelerdir.

3.Hesaplamalar aksi belirtilmediği sürece günde 8 saat ve yılda 300 işgünü çalışıldığı varsayılarak ve rapordaki tüm ürünlerin

aynı anda ve sürekli olarak imal edilmekte olduğu kabulüyle yapılmaktadır. Dolayısıyla, firmaların fiili üretim/tüketim cins ve

miktarları kapasite raporlarında yer alan cins ve miktarlardan farklılık gösterebilir. Vardiyalı çalışma dikkate alınmaz.

4.Birlikteki elektronik ortamda tutulan kapasite raporlarına ait kayıtlar esastır.

5.Bu kapasite raporundaki bilgilerin doğruluğundan eksper heyeti sorumludur.

6-Sanayici vasfı taşıyan üyelerimizin faaliyete başlamalarından itibaren 2 ay içerisinde

İzmir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne firma yetkilisinin e-devlet şifresi ile başvurarak

Sanayi Sicil Belgesi almaları,

6948 sayılı Kanununun 5. maddesi gereğince sanayi kuruluşları her yıl sonundan itibaren 4

ay (Nisan ayı sonuna kadar) içerisinde bir önceki yıla ait faaliyetlerini Sanayi ve Teknoloji İl

Müdürlüğü ‘ne firma yetkilisinin e-devlet şifresi ile elektronik ortamda bildirilmesi,

Sanayi Sicil Kanunun 2-3-9. maddelerinde belirtilen beyannamelerde meydana gelen

değişiklikleri (unvan, ürün, adres değişiklikleri), kapanma ve faaliyete geçme hallerinin

müddetinde (1 ay içerisinde) İl Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir.

Aksi takdirde 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununa göre idari para cezası uygulanacağının

bilinmesi önem arz etmektedir

 

Daha detaylı bilgi için; Odamızın 0232 832-1021 veya 0232 832 1029 nolu telefonlarıyla 103 dahiliyle görüşebilirsiniz.

Alternate Text Alternate Text

©2022 Menemen Ticaret Odası - Tüm hakları saklıdır.