search
close
Anasayfa

Kurumsal

Hizmetlerimiz

Dış Ticaret

Yayınlar

İnsan Kaynakları

Üye Hizmetleri

Online İşlemler

Faydalı Linkler İletişim
Alternate Text Alternate Text

Kurumsal

Alternate Text Alternate Text

Hizmetlerimiz

Alternate Text Alternate Text

Dış Ticaret

Alternate Text Alternate Text

Yayınlar

Alternate Text Alternate Text

İnsan Kaynakları

Alternate Text Alternate Text

Üye Hizmetleri

Alternate Text Alternate Text

Online İşlemler

Alternate Text Alternate Text
Facebook Twitter İnstagram

İnsan Kaynakları Yönetim Politikası

1.AMAÇ
MENEMEN TİCARET ODASI’nın insan kaynakları ihtiyacını yasal çerçevede ve belirlenen kriterlerde karşılamak, çalışanların yetkinliğinin sağlanması için eğitim, kurum içi motivasyon yardımlaşma ve dayanışma ile ilgili tüm faaliyetlerin düzenlenmesi ve uygulanması, çalışanların sosyal haklarının karşılanması, işe başlatma ve çıkarma işlemlerinin yasa, yönetmelikler ve oda kurallarına bağlı olarak yapılmasıdır.
2. KAPSAM
MENEMEN TİCARET ODASI Bünyesinde faaliyette bulunan tüm alanlar ve personel.
3. SORUMLULUKLAR
3.1 Genel Sekreter (İnsan Kaynakları Sorumlusu)
— İşe alımlarda faydalanılabilecek başvuruları ve çalıştırılan stajyerlerden kuruma uyum sağlayabilecek olanları tespit etmek, ilk görüşmelerin yapılması, MENEMEN TİCARET ODASI’nda İnsan Kaynakları Arşivi oluşturmak.
— Bölümlerin iş yoğunluğunu değerlendirerek personel alımı için Yönetim Kuruluna talepte bulunmak.
— İşe başlama kararı alınan personelin sosyal haklarının karşılanması için yasal işlemleri yapmak, Oryantasyon Eğitimlerini açmak ve takip etmek. Oryantasyon eğitimi sonucu bölüm yöneticisi tarafından olumlu görüş bildirilen ve sözleşme istenen personelin sözleşmesini yapmak ve dosyasını açmak.
— Tüm eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi ve uygulanması.
— Personel eğitimine ait dokümanların güncelleştirilmesi ve saklanması, belirlenen eğitim ihtiyaçları ile ilgili eğitim programlarını hazırlamak, dış eğitimler için gereken temasları yapmak ve bölümler arası koordinasyonu sağlamak.
— Öneri sistemini işletmek ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve verimliliğin artırılmasına yönelik önerileri incelemek, gerekli olanları periyodik bölüm ve üst yönetim toplantılarda gündeme getirmek.
— Verimliliğin artırılmasına yönelik personelin motivasyonunu artıracak kurum içi ve kurum dışı faaliyetler için projeler hazırlamak, çalışmalar yapmak.
— Personele zimmetli makine ve ekipman var ise bunların kontrollerini ilgili bölüm sorumlusu ile birlikte yapmaktan ve zimmeti devretmek.
— Çıkışı verilecek personelin kesin hesaplarının yapılması ve sosyal haklarının verilmesi.
— Faaliyetleri ile ilgili konuları Yönetim Kurulu Başkanına raporlamaktan sorumludur.
3.2 Bölüm Sorumluları
Bulundukları bölümün personel ihtiyaçlarını belirlemek ve İnsan Kaynakları Sorumlusuna nitelikleri ile birlikte bildirmek. Bölümlerinde çalışan personelin eğitim ihtiyaçlarını saptamak ve bunları İnsan Kaynakları Sorumlusuna bildirmekten, belirlenen eğitim programlarının etkinliğinin takibinden sorumludur. 4. TANIMLAR
4.1 Hizmet İçi Eğitim: Personelin verimliliğini artırmak ve yasa ve yönetmeliklere uygunluğunu sağlamak üzere gerekli bilgi, beceri ve tutumların kazandırılması için organize edilen eğitimlerdir.
4.2 Oryantasyon Eğitimi: İşe yeni başlayan personele şirketi genel olarak tanıtmak ve işyerine uyum süresini azaltmak amacıyla organize edilen eğitimlerdir.
4.3 Diğer Faaliyetler: Personele mesleki tecrübe, bilgi ve beceri kazandıran tüm faaliyetler.
5. DETAY
5.1 Personel Yeterliliğinin Tayini MENEMEN TİCARET ODASI Çalışanın uygun bir şekilde seçimi ve eğitilmesi için başlangıç noktası olan iş tanımlarını eksiksiz olarak Organizasyon El Kitabında belirlemiştir. İşe göre doğru personel seçimini personelin işe alınması aşamasında yapar. Bunun sağlanması için İnsan Kaynakları Sorumlusunun oluşturduğu ve güncelliğini sağladığı bir İnsan Kaynakları Arşivi oluşturulmuş ve işe alımlarda öncelikle bu arşivden faydalanılmaktadır. İşe alınacak personel

Alternate Text Alternate Text

©2022 Menemen Ticaret Odası - Tüm hakları saklıdır.