search
close
Anasayfa

Kurumsal

Hizmetlerimiz

Dış Ticaret

Yayınlar

İnsan Kaynakları

Üye Hizmetleri

Online İşlemler

Faydalı Linkler İletişim
Alternate Text Alternate Text

Kurumsal

Alternate Text Alternate Text

Hizmetler

Alternate Text Alternate Text

Dış Ticaret

Alternate Text Alternate Text

Yayınlar

Alternate Text Alternate Text

İnsan Kaynakları

Alternate Text Alternate Text

Üye Hizmetleri

Alternate Text Alternate Text

Online İşlemler

Alternate Text Alternate Text
Facebook Twitter İnstagram

7318 Sayılı Kanun ile VUK’da Yapılan Değişiklikler

24.05.2023

31 MAYIS 2023 KADAR VERGİ DAİRESİNE VERİLMESİ GEREKEN TEMİNAT SÜRELERİ UZATILDI

7318 sayılı Kanun ile VUK’da yapılan değişikliklere istinaden 531 sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile  5015 sayılı Kanun kapsamında dağıtıcı, madeni yağ veya bayilik (münhasıran ihrakiye1 bayiliği hariç) lisansı bulunanlar ile 5307 sayılı Kanun kapsamında dağıtıcı veya LPG otogaz bayilik lisansı bulunanlar 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi hükümlerine göre teminat uygulaması kapsamına alınmıştı.

Tebliğin 5 inci maddesi kapsamında belirlenen teminatların faaliyetlerine öteden bu yana devam eden mükelleflerce her yıl, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen beşinci ayın sonuna kadar, gelir veya kurumlar vergisi (bu vergilerden mükellefiyeti bulunmayanların KDV) yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine verilmesi zorunluluğu getirilmişti.

17/5/2023 tarihli ve 156 No.lu VUK Sirküleri ile söz konusu teminatların verilme süresi  31 Ağustos 2023  gününe kadar uzatıldı.

 

Alternate Text Alternate Text

©2022 Menemen Ticaret Odası - Tüm hakları saklıdır.